Kandidatuur

Bredase Vredesprijs: wie draagt u voor?
Wie is úw inspiratiebron?
Wie kent u in (de regio) Breda die zich, op lokaal, nationaal of mondiaal niveau, inzet voor een meer rechtvaardige en vreedzame samenleving?
En die u als inspiratiebron voor anderen eens een podium zou willen geven?

Bredase Vredesprijs
Want vrede is minder vanzelfsprekend dan het lijkt

De Bredase Vredesprijs is ingesteld om in Breda aandacht te schenken aan wereldburgerschap, vrede en mensenrechten op lokaal, nationaal of mondiaal niveau. Jaarlijks worden 3 kandidaten genomineerd; een van hen ontvangt de Vredesprijs, een kunstwerk waarin deze idealen tot uitdrukking komen.

Mensen in Breda en omgeving komen in aanmerking voor de Bredase Vredesprijs wanneer zij zich onderscheiden in het werken aan verdraagzaamheid en wederzijds respect met als doel de samenleving in Breda, in Nederland of daarbuiten vreedzamer te maken en hun werk buiten de schijnwerpers en belangeloos verrichten.

 

'Motiveer uw voordracht zo uitvoerig mogelijk, zo mogelijk met aanvullende documentatie. Hieronder geven wij u enkele suggesties waaraan u aandacht kunt besteden. De voordacht dient ten minste antwoord te geven op de volgende vragen. Zie het als een leidraad voor uw eigen verhaal. Laat vooral uw spontaan enthousiasme en waardering in de voordracht spreken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking; uw voorgedragen kandidaat verdient het!
Het Organiserend Comité / de Jury van de Bredase Vredesprijs
.

 

 • Gegevens van uw kandidaat:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Organisatie:

 

 • Geef een duidelijke en volledige omschrijving van het werk of initiatief van uw kandidaat

o    Welke activiteiten worden door hem / haar georganiseerd?

o    Welke werkzaamheden en middelen zijn daarvoor nodig?

o    Hoeveel tijd besteedt uw kandidaat hieraan?

o    Welke rol speelt uw kandidaat in het geheel?

 

 • Op welke manier draagt uw kandidaat naar uw mening bij aan het verdraagzamer maken van de samenleving?

o    Hoe lang heeft uw kandidaat zich al verdienstelijk gemaakt op dit terrein?

o    Kunt u concrete voorbeelden noemen van zijn/haar bijdrage op dat vlak?

o    Welk bereik hebben de activiteiten (lokaal/mondiaal)?

 

 • Waarom denkt u dat juist uw kandidaat in aanmerking komt voor de vredesprijs voor de beste Wereldburger uit Breda?

o    Motiveer waarom uw kandidaat dit werk in uw ogen buiten de schijnwerpers heeft verricht en zich daarbij volledig belangeloos heeft opgesteld?

o    Waarom verdient juist deze persoon het om de prijs te winnen?

o    Wat onderscheidt deze kandidaat van anderen binnen uw organisatie?

o    Kunt u organisaties/personen noemen die gebaat zijn geweest bij de inspanningen van uw kandidaat en daar de contactgegevens van vermelden?

 

 • Aanvullende opmerkingen:

 

 • Uw contactgegevens:

Mocht het nodig zijn, dan zullen wij u benaderen voor het inwinnen van aanvullende informatie.

 • Naam:
 • Organisatie:
 • Relatie tot de kandidaat:
 • Telefoonnummer:
 • Email adres:

 

Uit alle inzendingen kiest de jury een winnaar. De bekendmaking en uitreiking van de prijs zullen in de 3e week van september (tijdens de nationale Vredesweek) op de KMA te Breda plaatsvinden. Publiek is daarbij van harte welkom en zal door het Comité worden uitgenodigd.

 

Vriendelijk verzoeken wij u de desbetreffende persoon niet in te lichten over uw voordracht.

 

 

Gaarne retourneren voor 1 juli  van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt :

·         Bij voorkeur per e-mail: bredase-vredesprijs@hotmail.com;

·         Anders per post: Comité Bredase Vredesprijs, p/a Laurenspark 13, 4835 GW Breda.