2005 Henk Zwaan

Henk Zwaan (71) heeft zich al 10 jaar als vrijwilliger met grote voortvarendheid ingezet voor het regionale vluchtelingenwerk.

Henk kwam na zijn pensionering als belastingambtenaar in contact met het vluchtelingenwerk, waaraan hij wekelijks 3 – 4 dagen besteedt. De afgelopen 10 jaar trad hij op tal van manieren in contact met asielzoekers, stond hen bij met een luisterend oor en praktische hulp. Hij organiseerde voor hen bijvoorbeeld contactavonden, computer- en taalcursussen. De laatste jaren bekommert Zwaan zich met name om de over Nederland verpreide groep nog niet uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij wordt daarbij – volgens de jury - gedreven door zijn rechtvaardigheidsgevoel. Zelf vertelde hij te handelen vanuit zijn (protestantse) geloofsovertuiging. . Behalve bij het vluchtelingenwerk, is Zwaan ook actief bij Diaconie Onder Het Spoor.

Henk Zwaan ontving de prijs, een bronssculptuur van Ger van Tankeren, uit handen van loco-burgemeester J. Oomen.