2009 Mieke Frankfoorder-Boevé
2009 Mieke Frankfoorder-Boevé

2009 Mieke Frankfoorder-Boevé

Mieke Frankfoorder heeft als vrijwilliger op diverse terreinen haar sporen bijgedragen. Ze was in vele projecten het “kloppende hart”, de motor achter heel veel activiteiten. Ze deed dit vanuit haar christelijke overtuiging, dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar dat je verantwoordelijkheden meekrijgt voor de samenleving waar je deel van uitmaakt, zowel dichtbij als ver weg.

Op deze wijze is zij op vele terreinen binnen en buiten Breda actief geweest op kerkelijk en maatschappelijk vlak. Mieke is in diverse organisaties bekend als een ‘duizendpoot’.

Zo is zij actief bij de diaconale contactgroep Breda-Wismar-Arad. Deze onderhoudt al 25 jaar een kerkelijke band met een Evangelisch Lutherse gemeente in Wismar en al 12 ½ jaar met de Evangelisch Lutherse gemeente in Arad.

Met Arad  bestaat ook een materiële hulpverleningsband. Jaarlijks gaat daar minstens een transport naartoe en ook wordt de exploitatie van een gaarkeuken met eetzaal  geëxploiteerd, en worden maandelijks 30 voedselpakketten aan de allerarmsten verstrekt. Daarnaast worden een school, een bejaardentehuis en een tehuis voor gehandicapte kinderen gesteund, waardoor inmiddels diverse hartenwensen –via Nederlandse sponsoren – in vervulling zijn gegaan.

Periodiek zijn er in Breda, Wismar of Arad ontmoetingen, waarbij ervaringen worden gedeeld, thema’s worden besproken en activiteiten worden georganiseerd.

Het is evident dat Mieke initieel (sinds 1997) als vrijwilliger, en later als voorzitter van de contactgroep  hier een belangrijke rol heeft vervuld en nog steeds vervult. Daarnaast is zij zeer betrokken bij medemensen in binnen- en buitenland die het moeilijk hebben. Ze weet anderen daardoor te motiveren en inspireren.

Mieke zet zich eveneens al  15 jaar in bij het Diaconaal Centrum Annahuis te Breda. Zij is gastvrouw bij de inloop van het Annahuis. Op deze inloop kunnen dak- en thuislozen en personen met een maatschappelijke achterstand hebben 2 maal per week gratis koffiedrinken. Zij zorg dat in de soms heftige discussie men elkaar blijft accepteren en respecteren, en laat zien dat men ook kan leren van die anderen.

Voorts speelt zij een dominante rol in projecten van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking (ZWO). Haar devies is delen en denken aan de ander! Zij heeft daarbij een scherp oog voor de nood in de wereld en schonk speciale aandacht aan het project: “Kinderen in de knel.”

Tot slot heeft Mieke zich diaken in de Johanneskerk – naast haar oecumenisch werk t.b.v. diverse parochies/gemeenten – eveneens ingezet voor het vluchtelingenwerk (AZC-‘Motel’).

Voor haar inzet en de sleutelrol die zij op al deze terreinen vervulde en vervult, ontving Mieke Frankfoorder uit handen van burgemeester Peter v.d. Velden de Bredase Vredesprijs 2009, een sculptuur van Ger van Tankeren.