2010 Zr. Martia van der Burgt
2010 Zr. Martia van der Burgt

2010 Zr. Martia van der Burgt

Zr. Martia van der Burgt (86) is een zuster Franciscanes van de congregatie “Alles voor Allen” in Breda. Haar congregatie heeft haar als missionaris uitgezonden naar diverse ontwikkelingslanden: Curaçao (1955 – 1961), Oeganda (1961 – 1971, en 1982 – 1984) en Kenia (1974 – 1976). Zij heeft zich daar ingezet als verpleegkundige om gezondheidsposten en ziekenhuizen op te zetten; tegelijkertijd leidde ze plaatselijke mensen op om het over te kunnen nemen.

Na haar terugkeer is ze geenszins met pensioen gegaan. Met volle inzet is ze door gegaan en ze is onverminderd actief. Een aantal voorbeelden:

Vele jaren is zij werkzaam geweest op De Bres in de St. Jansstraat te Breda. Dit is het diakonaal centrum voor Kerk en Samenleving van het dekenaat Breda. Hier zette Zr. Martia zich in voor kennis- en informatieoverdracht, maar ook voor praktische hulp aan mensen die dat nodig hadden. Ook was ze lid van de redactie van “De Buitendienst” het blad dat de Bres uitgaf.

Mensenrechten nemen een grote plaats in bij Zr. Martia. Hier ligt haar hart. Zo is zij al bijna 20 jaar actief medewerkster van de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) in Den Bosch. Voorts schrijft zij brieven voor Amnesty International en promoot zij deze activiteit onder medezusters en personeel. In het verlengde hiervan heeft zij ongeveer 20 jaar een bijdrage geleverd aan vieringen voor en met de gevangenen van De Koepel in Breda. Binnen haar congregatie is zij voorzitter van de Werkgroep Maatschappij Betrokkenheid en organiseert zij lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Zij zet zich bijzonder in voor doelen op het gebied van ont3wikkelingswerk. Haar speciale aandacht op dit gebied gaat uit naar Roemenie, waar zij goede contacten onderhoudt met Critas Catolica in Oradea.

Zr. Martia van der Burgt heeft de lijfspreuk van haar congregatie ‘Alles voor allen’ ten volle waargemaakt, in de missie en de vele jaren daarna.

Ook de woorden van wethouder Bob Bergkamp, die haar de Bredase Vredesprijs 2010 – een sculptuur met de naam ‘Mother’ van een Zimbabwaanse kunstenaar – overhandigde, spraken voor zich. “U maakt de wereld een beetje beter”.