2017 Rob Suurmond
2017 Rob Suurmond

2017 Rob Suurmond

Rob Suurmond hield van zijn werk bij de PTT, nu KPN, waar hij 40 dienstjaren vol heeft gemaakt en op zijn 59 ste plaats moest maken voor een jongere generatie.  Dat bezwaarde hem toen enorm maar nu terug kijkend was het voor hem een ‘blessing of the sky’. Hij meldde zich voor vrijwilligerswerk bij de leerwerkplaats Tools to Work en bij de crisistelefoon Sensoor, beiden in Breda.

Zijn voordragers zijn uitgesproken positief over Rob. Het is zo’n vrijwilliger waar je heel veel aan over kunt laten, altijd klaar staat en meer doet dan je redelijkerwijze van hem mag verwachten.

Bij Tools to Work had Rob zich al snel ingewerkt in het reviseren van breimachines. In die dagen was dat nog pionierswerk en Rob heeft heel veel zelf moeten uitzoeken. In termen van meester-gezel, is Rob nu al vele jaren meester. ‘Meester’ zonder zich daarop voor te laten staan. De gereviseerde breimachines worden naar verschillende gebieden in Afrika gestuurd waar de mensen daar met die machines in een eigen bestaan kunnen voorzien en goed les kunnen geven en krijgen op de daar aanwezige vakscholen. Rob heeft velen begeleid; vrijwilligers bij Tools to Work en Sensoor, jongelui die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en mensen die uit hun moederland gevlucht zijn en hier in Nederland een bestaan proberen op te bouwen. Met heel veel geduld en vooral doorzettingsvermogen weet hij mensen klaar te stomen voor betaald werk en zich thuis te voelen in dit land. En dat op basis van twee dagen per week, naast het werk dat hij thuis doet als voorbereiding of uitwerking van zijn vrijwilligerstaak.

Met door hem zelf voorbereid cursusmateriaal en handleidingen, ook door hem zelf in het Engels vertaald, heeft Rob vanaf 2007 elf keer cursussen gegeven aan Afrikanen in Kenia, Rwanda en Malawi. Zo’n cursus duurt twee tot drie weken, van ’s ochtends tot laat in de middag. Uitgerekend heeft Rob met deze activiteit ¾ jaar in Afrika gewerkt en hij is daar nog niet uitgewerkt. Hebt u een breimachine die bij u nutteloos is, neem dan contact op met Rob . Velen hebben hem al gevonden door de advertenties die hij in krant en op internet heeft geplaatst.

Rob is een van de vrijwilligers bij Tools to Work die de organisatie draagt en het werk wat Tools to Work doet, actief uitdraagt, zowel mondeling als schriftelijk. Rob is namelijk ook een goede schrijver.

Bij Sensoor voert Rob wekelijks 4 uur lang gesprekken aan de telefoon met mensen die om een gesprek verlegen zitten en daarvoor in de eigen omgeving geen gehoor krijgen. Eenzaamheid is vaak een onderliggend motief om contact op te nemen met Sensoor. Maar ook andere problemen, zoals verslaving, geestelijke en relatieproblemen. Rob is bij deze organisatie ook beschikbaar voor avond- en nachtdiensten en hij neemt  veelvuldig weekenddiensten of diensten op feestdagen op zich. Tijdstippen waarop slechts enkelingen beschikbaar zijn. Nooit doe je tevergeefs een beroep op Rob, zo zegt Sensoor. Zijn langdurige en zeer trouwe inzet maken hem ook bij Sensoor een zeer gewaardeerde vrijwilliger.

‘Soms’, zo zei een van de voordragers, ‘vallen pareltjes je niet direct op omdat ze bescheiden zijn’.

Het Comité Bredase Vredesprijs was het met de voordragers eens en heeft met genoegen de Bredase Vredesprijs 2017 aan Rob Suurmond uitgereikt.