2021 Philip Oronsaye
2021 Philip Oronsaye

2021 Philip Oronsaye

Op  21 september 2021 vond voor de 17e keer de uitreiking van de Bredase Vredesprijs plaats. Moest vorig jaar de uitreiking geannuleerd worden vanwege Covid-19, dit jaar werd wel toestemming gegeven om de prijs uit te reiken. Ditmaal op het binnenplein van het kasteel van Breda, in gebruik door de KMA. Net als tijdens de vorige editie, maakte ook dit jaar de burgemeester van Breda, de heer Paul Depla, de winnaar bekend.

Dit jaar waren er twee genomineerden: Marga Vermeulen en Philip Oronsaye. Marga Vermeulen heeft zich jaren achtereen ingezet voor vluchtelingen in de kampen op Lesbos. Ook voor nieuwkomers in haar eigen dorp zet zij zich in.  Zo is ze taalmaatje en geeft ze praktische hulp aan deze nieuwkomers om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Philip Oronsaye werd genomineerd onder meer vanwege zijn stichting JARA, de computer- en taallessen die hij geeft en zijn activiteiten als coach voor jongeren en tolk voor officiële instanties en asielzoekers. En tevens vanwege het feit dat hij bij manifestaties, zoals de Anti-Racisme manifestatie vorig jaar juni en de herdenking en viering van de afschaffing van de Slavernij, in de voorste linies loopt: hij treedt op als spreker en geeft tal van lezingen.

Hoewel beide genomineerden volgens de jury de Bredase Vredesprijs 2021 waardig zijn, heeft Philip Oronsaye de prijs uiteindelijk in ontvangst mogen nemen. Namens het comité van de Bredase Vredesprijs: van harte gefeliciteerd!

Juryrapport

Het bestuur van het Mondiaal Centrum heeft Philip Oronsaye voorgedragen voor de Bredase Vredesprijs.

Zijn roots liggen in Nigeria maar na een stageverblijf van een half jaar in Nederland – alweer een hele tijd geleden –  besluit hij voorgoed in Nederland te blijven. Zeker in het begin is het voor Philip geen gemakkelijke tijd geweest. Persoonlijke tegenslagen, het alleenstaand ouderschap, de opvoeding van zijn zoontje en de open Nederlandse samenleving kosten hem moeite zijn weg te vinden. Hoe anders dan zijn probleemloze jeugd in Nigeria waar hij is opgegroeid in een groot gezin met – zoals we uit de verhalen lezen – een wijze moeder. Philip ontwikkelt een fijn gevoel voor kansen. Dankzij zijn zoontje Glenn wordt de kring van mensen om hem heen steeds groter. Zijn huis in de Haagse Beemden staat open voor al zijn vriendjes en samen maken ze huiswerk. Dit is het begin van zijn stichting Jara; ‘Jara’ dat ‘extra’ betekent. Stichting Jara groeit uit tot een bedrijf met laagdrempelige activiteiten en voor het onderdeel computer wordt Jara door de gemeente gekwalificeerd als leer-werkbedrijf. Jara trekt veel kinderen aan vanuit allerlei culturen. Philip van huis uit sociaal therapeut, weet de kinderen te interesseren voor het maken van huiswerk, koken en alles wat maar met computers te maken heeft. Voor menig jongere treedt hij op als coach. Hij begeleidt hen bij het vinden van werk. Op zaterdag geeft hij met vrijwilligers kinderen computerles. Als de kinderen op school zijn dan geeft hij taalles. Hij is tolk voor officiële instanties en voor asielzoekers.

Philip is geen activist of uit op polarisatie. Juist door zijn rustige persoonlijkheid en overtuigingskracht weet hij vertrouwen te winnen en bruggen te slaan tussen mensen en vooral mensen van verschillende culturen. Zoals in Prinsenbeek waar zich een groep Eritreeërs vestigt en Philip de dorpsbewoners met deze nieuwkomers weet samen te brengen. Philip is vertrouweling van vele Bredanaars, afkomstig uit Afrika en het Caribisch gebied. Voor hen is hij raadgever en helper in nood.

Bij manifestaties, zoals bij de Anti Racisme manifestatie vorig jaar juni en de herdenking en viering van de afschaffing van de Slavernij, loopt Philip in de voorste linies. Hij treedt op als spreker en geeft tal van lezingen. Als geen ander weet hij te verwoorden wat het betekent om zwart te zijn in een witte samenleving. Philip wil maar een ding: dat mensen elkaar respecteren en erkennen.

In alle bescheidenheid en onbaatzuchtig weet Philip mensen aandacht en hulp te geven die eigenlijk geen thuis meer hebben. Hij wil van betekenis zijn voor mensen die nare ervaringen hebben gehad of zich niet gezien voelen. Voor hulpverleners vanuit de GGZ, Vluchtelingenwerk, UWV en voor wijkinitiatieven zoals Stichting Hart voor Breda Noord  en Platform Caribische Nederlanders vormt het werk van Philip en zijn stichting Jara iets extra’s. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de samenhang van de Bredase samenleving en daarmee aan de vrede van Breda. De Helden van Breda hebben in het boek ‘Goed Volk’ de zoektocht van Philip beschreven. Bent u geïnteresseerd dan kunt u dat boek hier kopen. Na de Anti Racisme manifestatie vorig jaar, wijdt Palko Peeters in BN/De Stem een paginagroot artikel aan Philip, aan zijn motieven en opvattingen om altijd klaar te staan voor mens en samenleving. Oud Vredesprijs winnares Ria Bekkers onderschrijft de voordracht van Philip voor de Bredase Vredesprijs ten volle.

Het zijn al deze kwalificaties en loftuitingen aan het adres van Philip Oronsaye, die Piet Meertens als secretaris van het bestuur van het Mondiaal Centrum Breda, ervan overtuigen dat: ‘Philip Oronsaye de Bredase Vredesprijs ten volle verdient.’