Bredase Vredesprijs
Historie

Historie

De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) startte in 2003 ook in Breda de jaarlijkse uitreiking van een Vredesprijs. Daarmee werd beoogd het bewustzijn te versterken van het belang van initiatieven van particulieren, gericht op vrede, verdraagzaamheid en respect. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Het COS Brabant (Centrum voor Internationale Samenwerking) droeg zorg voor de organisatie. De gemeente Breda, het bisdom Breda en de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda (sinds 2005 onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) droegen de Bredase Vredesprijs bestuurlijk en deels ook financieel.

Toen in 2011 een andere beleidsmatige wind ging waaien waardoor het COS Brabant ophield te bestaan, hebben de gemeente Breda en de NLDA hun commitment bevestigd en zijn de uitvoerende activiteiten in handen gekomen van het Comité Bredase Vredesprijs. Daarin participeerden de gemeente, de NLDA en een aantal op persoonlijke titel aangezochte personen. Vanuit het De Grez Mahie Fonds werd subsidie ontvangen; de gemeente en de NLDA sponsorden in natura.

Geleidelijk aan is het Comité Bredase Vredesprijs steeds meer op eigen benen komen te staan en sinds 2023 wordt de Bredase Vredesprijs definitief door de dragende partijen van voorheen beschouwd als een initiatief van de Bredase samenleving. Noch bestuurlijk noch financieel participeren zij daaraan.

Het Comité Bredase Vredesprijs is in 2022 de samenwerking aangegaan met het Generaal Maczek Memorial Breda en de Helden van Breda. Dat heeft in 2022 geleid tot de expositie “Helden zijn van alle tijden”, waarin genomineerden en prijswinnaars van de Bredase Vredesprijs, Poolse soldaten die Breda bevrijd hebben en een selectie van hedendaagse Helden uit Breda geportretteerd zijn.

Gezamenlijk vinden wij het van het grootste belang om de boodschap van vrede, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en respect voor elkaar gestalte te blijven geven. Juist in het huidige tijdsgewricht, waarin verschillen van cultuur, opvattingen en levensstijl steeds minder lijken te worden getolereerd, de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt en er een oorlog woedt in Europa. Aandacht voor deze boodschap is harder nodig dan ooit!

Draagt u ons initiatief een warm hart toe?  Wij komen graag met u in contact.