Wie draagt u voor?

   

   

   

  Bredase Vredesprijs: wie draagt u voor?

  Iedereen kent ze wel. Een collega, buurvrouw, een maatje bij de sportvereniging. Of een leraar of leerling van een school. Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een betere samenleving. Mensen die vanuit hun idealen de wereld een beetje verdraagzamer; een beetje vreedzamer maken. En daartoe allerlei activiteiten ontplooien. Al meer dan vijftien jaar worden deze mensen op gepaste wijze in het zonnetje gezet. Om waardering te uiten voor hun niet aflatende inspanningen voor vrede, verdraagzaamheid en respect. 

  Wij zijn op zoek naar mensen die:

   - in de regio Breda wonen

   - zich onderscheiden in het werken aan verdraagzaamheid en wederzijds respect met als doel de
    samenleving vreedzamer te maken, in Breda, in Nederland en/of internationaal


   - deze werkzaamheden tenminste gedurende een aantal jaren en belangeloos verrichten.

  Als betrokkene een samenstel van activiteiten verricht, verdient het de voorkeur dat de voordracht door vertegenwoordigers van die activiteiten ondersteund wordt.
  Stuur uw voordracht naar
  secretariaat@bredase-vredesprijs.nl.  
   
  Motiveer uw voordracht zo uitvoerig mogelijk, zo mogelijk met aanvullende documentatie. Hieronder geven wij u enkele suggesties waaraan u aandacht kunt besteden. Zie het als een leidraad voor uw eigen verhaal. Laat vooral uw spontaan enthousiasme en waardering in de voordracht spreken.

   

  √ Gegevens van uw kandidaat (naam, adres, telefoonnummer, indien van toepassing: organisatie)

  √ Wat zijn de werkzaamheden of de initiatieven van uw kandidaat? Denk daarbij aan

  o activiteiten die hij/zij organiseert 

  o wat is de rol van uw kandidaat in het geheel

  o indicatie van de vereiste tijdsbesteding

  √  de bijdrage van uw kandidaat aan het verdraagzamer maken van de samenleving

  o Hoe lang heeft uw kandidaat zich al verdienstelijk gemaakt op dit terrein? 

  o Kunt u concrete voorbeelden noemen van zijn/haar bijdrage op dat vlak? 

  o Welk bereik hebben de activiteiten (Breda, Nederland, internationaal)?

  √ Waarom denkt u dat juist uw kandidaat in aanmerking komt voor de Bredase Vredesprijs?

  o Waarom verdient juist deze persoon het om de prijs te winnen?

  o Wat onderscheidt deze kandidaat van anderen?

  o Kunt u organisaties/personen noemen die gebaat zijn geweest bij de inspanningen van uw                

  kandidaat? Zo ja, vermeld de contactgegevens van deze organisaties/personen en zorg dat
  zij de voordracht (schriftelijk) ondersteunen.