Bredase Vredesprijs
Actueel
Sponsoren
Contact
2019 Hans Veltman
2018 Mo Omar
2017 Rob Suurmond
2016 Henny en Kees de Wit
2015 Jan Hopman
2014 Familie Meijers
2013 Ria Bekkers
2012 Wout Bastiaansen
2010 Zr. Martia van der Burgt
2009 Mieke Frankfoorder-Boevé
2007 Jo van Hulten
2006 Gemmy van Laere
2005 Henk Zwaan
2004 Simon Sihasale
2003 Klaas de Bruijn
2008 Wim Roording

Wim Roording werkt al 10 jaar al vrijwilliger bij de Derde Wereld Werkplaats (nu Tools To Work) in Teteringen. Dit is een organisatie , waar men al 21 jaar gereedschappen, naai- en breimachines, computers en fietsen reviseert.

Deze producten worden vervolgens verstuurd naar kleinschalige projecten in Derde Wereld landen. Met deze producten krijgen mensen daar de kans om in hun eigen onderhoud te voorzien of geschoold te worden voor een beroep, zodat zij werk kunnen vinden.
Wim is van onschatbare waarde voor de werkplaats en daardoor ook voor mensen in ontwikkelingslanden, met name in Kenia.

De ‘loopbaan’ van Wim Roording bij de Derde Wereld Werkplaats kenmerkt zich vanaf het begin door het meedenken in het verbeteren van werkprocessen en het ontwikkelen van hulpmiddelen daartoe. De laatste jaren gebruikt hij ook zijn oude vakgebied weer, namelijk het overdragen van kennis. Hij heeft altijd in het technisch onderwijs gewerkt als leraar bij het Tessenderlandt college.

Wim Roording startte op de houtafdeling waar alle bekistingen gemaakt worden voor het verzenden van gereviseerde producten. Hij ontwikkelde mallen voor naaimachinekisten, waarmee mensen met weinig praktijkervaring bijna altijd goede onderdelen kunnen maken. Die mallen worden nog altijd gebruikt.

Later stapte hij over naar de gereedschapafdeling, waar hij honderden nieuwe gereedschappen maakte. Zo verschenen er rij- en boorscha ven van gestoomd beukenhout met de bijbehorende stalen beitels. Daardoor kon voorzien worden in de vraag die vanuit de ontwikkelingslanden binnen kwam. Wim deed dit werk met veel inzet en precisie.

Sinds 2005 loopt bij de werkplaats het SKIT project (Sewing Knitting Information Transfer) met als doel de kennisoverdracht op het gebied van naai- en breimachinerevisie. Hierbij word ook nieuwe werkgelegenheid in Kenia gecreëerd. Vanaf het begin heeft Wim de coördinatie van dit project op zich genomen. Hij zocht allerlei instructieboekjes en technische handleidingen van machines op en ontwikkelde op die manier de lesstof voor het opleiden van monteurs. Dat betekende ook dat hij lesboeken moest vertalen en gereedschapsets kaar moest maken. Daarnaast maakte hij de lesroosters en verzorgde hij in Kenia de coördinatie van de cursus en gaf hij les in theorie en gereedschapsleer.

Voordat de lessen echter daar konden starten, kwamen veel praktische zaken naar voren die geregeld moesten worden zoals het leslokaal inrichten en iedereen instrueren. Inmiddels is Wim drie keer in Kenia geweest om les te geven en zijn er al 45 monteurs en 5 trainers opgeleid. Daardoor zijn ze ook daar in staat om zelf monteurs op te leiden.

De  bezoeken van de laatste jaren aan Kenia raakten Wim Roording. Hij was geraakt door de armoede waarin de mensen leven. In het bijzonder door een project bij het Instituut Panpidieri, waar straatkinderen onderdak, voeding en scholing krijgen. Wim is samen met 2 andere vrijwilligers begonnen om voor deze kinderen goederen in te zamelen die met een container van de Derde Wereld Werkplaats meegestuurd kunnen worden.

Wim Roording heeft zich de afgelopen 10 jaar als vrijwilliger ingezet met als doel een bijdrage te leveren aan het recht dat ieder mens heeft op een menswaardig bestaan, zowel hier als daar. Hij ontving daarom uit handen van locoburgemeester Marja Heerkens de Bredase Vredesprijs 2008, een kunstwerk van Roy Tonkin.
Bredase Vredesprijs
Actueel
Top gewaardeerden
Sponsoren
Contact