De Bredase Vredesprijs wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:

  - Gemeente Breda
  - Nederlandse Defensie Academie 
  - Stichting de Grez Mahie


  Bij de initiatie van de Vredesprijs in 2003 was het project een activiteit van de NCDO

  [1], geïnitieerd door COS Brabant (Centrum voor Internationale Samenwerking) en mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling van de Gemeente Breda voor Mondiaal Beleid. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, welke sinds 2 september 2005 onderdeel is van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

  Als gevolg van de financiële crisis zijn vele subsidiestromen in 2011 dramatisch opgedroogd. Dit betekende niet alleen de opheffing van het COS West en Midden Brabant, maar ook de Gemeente Breda kon qua ondersteuning van de Vredesprijs nagenoeg geen financiële middelen meer vrijmaken. Ook de voorzieningen die de NLDA t.a.v. de Vredesprijs faciliteert staan onder druk, omdat dit instituut natuurlijk ook haar budgetten ziet inkrimpen.

  Het Organiserend Comité hecht echter – om voor de hand liggende redenen -aan de verankering van de Vredesprijs met de Gemeente Breda en de Nederlandse Defensie Academie. Beide instanties bieden daartoe binnen hun mogelijkheden ondersteuning in ‘natura’ aan. De Gemeente neemt bijvoorbeeld de administratieve ondersteuning op zich, ook vindt de burgemeester de Vredesprijs voor Breda zodanig belangrijk dat hij in principe bereid is, zelf de prijs uit te reiken.
  De uitreiking zelf vindt traditioneel plaats in de Nassauzaal van het Kasteel van Breda. De NLDA stelt deze locatie met de benodigde catering voor ontvangst en receptie tot op heden beschikbaar. Het belang dat de NLDA hecht aan de prijs wordt ook onderstreept doordat de Chef Staf van de Nederlandse Defensie Academie deel uitmaakt van de jury.

  Tot slot heeft het Organiserend Comité vanzelfsprekend behoefte aan financiële middelen. Het comité spant zich tot het uiterste in om dit initiatief low-budget te organiseren. Vanwege de beperkingen waarmee de betrokken overheidsinstanties op dit moment al, maar in de naaste toekomst zeker nog meer te maken krijgen, is actief naar sponsors gezocht.

  Ook dit jaar heeft het Stichting De Grez-Mahie
  er weer voor gezorgd dat onze begroting sluitend kon worden gemaakt. Daarmee is de prijsuitreiking in ieder geval in financiele zin zeker gesteld.

  Draagt u ons initiatief een warm hart toe?  Wij komen graag met u in contact.


  [1] Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling