Voordragen kandidaten Vredesprijs 2023
Voordragen kandidaten Vredesprijs 2023

Voordragen kandidaten Vredesprijs 2023

Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een betere samenleving, dat zijn mensen die – soms op een heel klein gebied – vrede brengen… De Bredase Vredesprijs zoekt ze ook in 2023.

Ze maken de wereld verdraagzamer en vrediger. Soms zorgen ze dat ruzies verdwijnen, armoede of eenzaamheid. Soms zorgen ze dat een buurt meer samenhang krijgt. Vrede lijkt een groot, abstract woord, maar als je goed kijkt, is het heel dichtbij.

Sinds 2003 laten de winnaars en genomineerden voor de Bredase Vredesprijs zien dat het kan: persoonlijk een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. In Breda, of daarbuiten. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige samenleving. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt.

We werken samen met Helden van Breda en het Maczek Memorial. De uitreiking van de prijs vindt plaats in het Maczek Memorial in Breda op 20 september. Voordrachten kunnen tot 1 augustus worden ingediend via ons online formulier.